„Vše, co ve sportu ošidíš, ošidíš jen sám pro sebe" Roman Ševele

Sokol

V současné uspěchané, přetechnizované době se mnohým zdají původní sokolské myšlenky a ideály poněkud zastaralé, nicméně minimálně jejich sportovní duch stále přetrvává.

Po znovuobnovení činnost Sokola po demokratických změnách ve společnosti se v naší tělocvičné jednotě nejen cvičí, ale sportovní činnost se rozšířila mnoha dalšími rozmanitými směry. V oddílech turistiky, stolního tenisu, basketbalu, juda, sálové kopané, a šachu najdou své uplatnění všichni ti, kteří sportovat chtějí. Pro dospělé sportovce poskytujeme podmínky pro sport masový, výkonnostní i vrcholový.

Našich téměř 400 členů má pro svoji sportovní činnost k dispozici tělocvičnu, malý sál, klubovnu a venkovní víceúčelové hřiště. Rádi mezi sebe přijmeme zájemce o kterýkoliv z výše uvedených sportů, možný je i případný přechod celého oddílu v libovolném sportovním odvětví.

Mimo svoji hlavní činnost vyvíjí organizace značnou iniciativu, která vede k zajištění finančních prostředků. Výše uvedená sportoviště jsou pronajímána školám, dalším sportovním oddílům a jiným zájemcům o sport. V objektu Sokolovny pak sídlí několik podnikatelských subjektů.

Cíle:

- optimalizovat využití celé budovy, a to jak stávajících sportovních a dalších prostor, tak prostor, které budou nově vytvořeny.

- umožnit sportovní vyžití nejen všem svým členům, ale i široké veřejnosti se zájmem o sport, zvýšovat členskou základnu